Yönetim

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. M.Öcal Oğuz (Başkan-Yönetim Kurulu Asil)

http://websitem.gazi.edu.tr/site/ocaloguz

Yrd. Doç. Dr. Dilek Türkyılmaz (Başkan Yardımcısı-Yönetim Kurulu Asil)

 http://websitem.gazi.edu.tr/site/dturkyilmaz

Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel (Genel Sekreter-Yönetim Kurulu Asil)

http://websitem.gazi.edu.tr/site/eolcer

Öğr. Gör. Dr. Selcan Gürçayır Teke (Sayman-Yönetim Kurulu Asil)

http://websitem.gazi.edu.tr/site/sgurcayir

Doç. Dr. Pervin Ergun  (Üye- Yönetim Kurulu Asil)

http://websitem.gazi.edu.tr/site/pervinergun

Öğr. Gör. Dr. Tuba Saltık Özkan (Yönetim Kurulu Yedek)

http://w3.gazi.edu.tr/~tubasaltik/

Dr. Ezgi Metin Basat (Yönetim Kurulu Yedek)

Arş. Gör. Gözde Tekin (Yönetim Kurulu Yedek)

http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/gozdetekin

Arş. Gör. Ahmet Erman Aral (Yönetim Kurulu Yedek)

http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/earal

Tuna Yıldız (Yönetim Kurulu Yedek)

 

Denetim Kurulu

Prof. Dr. Ali Yakıcı (Denetim Kurulu Asil)

http://websitem.gazi.edu.tr/site/yakici

Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Erdal (Denetim Kurulu Asil)

http://fef.bozok.edu.tr/Default.aspx?tt=T%C3%BCrk%20Dili%20ve%20Edebiyat%C4%B1&sicilno=7262

Arş. Gör. Dr. Yeliz Özay (Denetim Kurulu Asil)

http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/yozay

Arş. Gör. Emine Çakır (Denetim Kurulu Yedek)

http://websitem.gazi.edu.tr/site/eminecakir

Arş. Gör. Hilal Erdoğan (Denetim Kurulu Yedek)

http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/hilalerdogan

Arş. Gör. Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu (Denetim Kurulu Yedek)

http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/zeynepbaki