Biz Kimiz?

Somut Olmayan Kültürel Miras Derneği, kültürel miras alanında sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek ve UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen, Türkiye’nin de 2006 yılında taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında hedeflenen kültürel mirasın yaşatılarak korunması fikrine dinamik bir katkı sağlamak amacıyla 20 Mart 2012 yılında Prof. Dr. M. Öcal Oğuz öncülüğünde Ankara’da kurulmuştur.

Derneğimiz, somut olmayan kültürel mirasa farkındalık sağlamayı ve bu konudaki sivil toplum faaliyetlerini etkinleştirmeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Ağırlıklı olarak akademisyenlerden oluşan derneğimiz, somut olmayan kültürel miras çalışmalarının başarılı bir biçimde yol alabilmesi için kültürel miras taşıyıcıları, aktarıcıları ve uygulayıcıları ile birlikte yürütülmesi gerekliliğine inanmaktadır. 

Somut Olmayan Kültürel Miras Derneği, 2018 yılında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne akredite edilmiştir.