Medya

Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (2005) kültürel ifadelerin içerikleriyle birlikte çeşitliliğinin korunması için önemler alınması gerektiğini vurgulamanın yanı sıra kültürel çeşitliliğin geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için sürdürülebilir kalkınmanın önemine dikkat çekmektedir. Ayrıca Sözleşme, sadece kültürel ifadelerin çeşitliliği aracılığıyla ifade edildiği, çoğaltıldığı ve aktarıldığı yolları değil, aynı zamanda hangi araç ve teknoloji kullanılırsa kullanılsın, muhtelif sanatsal yaratım, üretim, yayılım, dağıtım ve kullanım biçimleriyle ortaya konulduğunu da ele almaktadır. Bu açıdan Sözleşme, kültür endüstrisi alanındaki tek tipleşmenin önüne geçerek kültürel ifadelerin çeşitliğinin korunması ve geliştirilmesi için yeni üretimler yapılmasını amaçlamaktadır.

Kültürün endüstrileştirildiği alanlardan biri de medyadır. Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü Derneği, medya aracılığıyla somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılarak aktarılması konusundaki farkındalığı arttırmayı amaçlamakla birlikte hem sivil toplumu hem de özel veya kamu sektöründeki kurum ve kuruluşları medyada ulusal zenginliklerin kullanımı konusunda teşvik etmektedir. Ayrıca medyada kültürel ifadelerin kullanımı ve yeniden üretimi konusundaki projeleri ve etkinlikleri de akademik olarak desteklemektedir.