Misyon

Dernek, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında hedeflenen kültürel mirasın yaşatılarak korunması fikrine dinamik bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Dernek, SOKÜM’ün korunması süreçlerine ulusal ve uluslararası platformlarda katkı sağlamak, Sözleşme’nin amaçlarını ve ruhunu eylemlere dönüştürme deneyimine sahip olmak, deneyim paylaşımı ve miras yönetimi konusunda işbirliği yapmak vb. noktalarda Türkiye’de Sözleşme’nin uygulama süreçlerine dâhil olmayı amaçlamaktadır. Kültürel mirası koruma ve aktarmaya yönelik araştırmalar yapmak, seminer ve eğitim programları düzenlemek, derleme çalışmalarıyla arşiv oluşturmak ve bu malzemeleri yayınlar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak, sürdürülebilirlik çerçevesinde uygulamalı etkinlikler düzenlemek, Üniversiteler, SOKÜM müzeleri ve Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezleri gibi akademik ve kültürü odak noktası hâline getirmiş dernek, vakıf ve enstitülerle işbirliği içinde projeler düzenlemek derneğin temel misyonlarındandır. Ayrıca UNESCO SOKÜM listelerine Türkiye adına sunulan dosyalara sivil ve akademik danışmanlık sağlamak, sivil toplumun kültürel mirasın korunması politikalarına ve politikaların uygulanma sürecine etkin katılımını sağlamayı hedeflemektedir.