Sivil Toplum

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi ve Acil Koruma Gerektiren  Somut Olmayan Kültürel Miras  Listelerinin belirlenmesi, En İyi Uygulama örneklerinin saptanması ve uluslararası yardım fonlarının kullanımı konusunda sivil inisiyatifin de söz sahibi olduğu açık bir biçimde görülmektedir. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne danışsal olarak akredite olan sivil toplum kuruluşlarının deneyim ve bilgi alışverişlerinin hükûmetlerarası komite toplantıları boyunca devam etmesi ve bu görüşmeler sonucunda sivil toplum kuruluşlarının, Sözleşme‘nin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi konusunda görüşlerini bir bildiri ile Komitenin dikkatine sunmaları son derece önemlidir. Sivil toplum kuruluşları forumları aracılığıyla, çok farklı ülkelerden ulusal ya da uluslararası düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek Sözleşme’nin uygulanması üzerinde kafa yormakta, farklı kültürler ve ülkelerden kaynaklanan deneyimlerini paylaşmakta, bilgi alışverişinde bulunmakta ve yaşadıkları sorunlara çözüm geliştirmede ortak aklı harekete geçirmektedirler. SOKÜM Enstitüsü de tüm bu sivil süreçleri desteklemek yanında mirasın aktarıcılarının ya da uygulayıcılarının katılımına da önem vermektedir. Mirasın sahiplerinin politika oluşturma, yönetme ve uygulama süreçlerinde etkin rol almalarını sağlamak Enstititünün asıl amaçlarından biridir.