Katılım

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi dikkate alındığında katılımın tam da koruma yaklaşımlarının merkezinde yer alması gereken bir kavram olduğu belirginleşir. Kültürel mirasa katılım ve kültürel mirası yönetim ve aktarım hakkı, sivil toplum söz konusu olduğunda başattır. Nitelikli bir koruma stratejisi için katılımın zorunluluğu aşikârdır. Toplum tarafından benimsenmemiş bir miras danışsal organlar ya da icracı birimler tarafından hangi politikalarla korunmaya çalışılırsa çalışılsın eksik kalacaktır. Sosyal diyalog, insanların yaşadıkları yerin ve geleceklerinin sosyal ve kültürel durumunu belirleme yönünde örgütlenmiş bazı inisiyatiflerin doğrudan parçası olmalarını sağlayarak güçlendirilebilir. Karar alma mekanizmalarına, kentin sosyal ve kültürel hayatına insanların katılımı ve kendi kültürel miraslarını geleceğe aktarmadaki farkındalıkları son derece önemlidir.