SOKÜM Nedir?

Somut olmayan kültürel miras toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar- anlamına gelir.

Kavram, UNESCO'nun 32. Genel Konferansı'nın 17 Ekim 2003 tarihinde toplanan Genel Kurulu'nda onaylanarak yürürlüğe giren Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nde sözleşmenin birinci maddesinde tanımlamasında nelerin somut olmayan kültürel mirası oluşturduğu sorusu şöyle yanıtlanmaktadır:   

A. Dilin somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında bir araç işlevi gördüğü sözlü anlatımlar ve sözlü gelenekler

B. Gösteri Sanatları

C. Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller ve Festivaller

D. Halk Bilgisi, Evren ve Doğa ile ilgili uygulamalar

E. El Sanatları Geleneği

Tanımlar maddesinin 3. maddesinde geçen  "Koruma"dan ne anlaşılması gerektiği ise şu şekilde açıklanmaktadır: Korumadan SOKÜM'ün yaşamasını garanti altına alma süreçleri anlaşılır.Yani tespit, belgeleme, araştırma, koruma altına alma, yok olmasını önleme, üretim, değerlendirme, kuşaktan kuşağa aktarımını sağlama, özellikle formel olan (örgün) ve olmayan (kitle iletişim) eğitim süreçlerinde bu kültürel mirasın farklı görünümlerinin yeniden canlandırılması.Bu koruma süreçleri tespit, belgeleme ve araştırmadan sonra "müzeleme"yi gerekli görmektedir.