Müzecilik

Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü Derneği, somut olmayan kültürel mirasın tanıtılması, korunması, yaygınlaştırılması ve yaşatılması konusunda Geleneksel ve Popüler Kültürün Korunması Tavsiye Kararı’nda (1989) işaret edilen folklorun korunması için tespit, belgeleme, derleme, arşiv ve müze gibi yöntemlerden başlayarak Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nde (2003) yer alan somut olmayan kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence altına alma, aktarımını ve canlandırılmasını sağlama amaçlarını dikkate almaktadır. Bu nedenle çalışmalarını Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ve Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ile işbirliği içinde yürütmektedir.

Bu müzelerden Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ tarafından Türk halk kültürünün tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 23 Eylül 2005 tarihinde kurulmuştur. Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ise, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümü ve Altındağ Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bir proje kapsamında kurulmuş ve 28 Mayıs 2013 tarihinde ziyarete açılmıştır. Her iki müzede de Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ndeki (2003) beş kültürel miras alanı etkileşime açık uygulama modellerine dönüştürülerek sergilenmektedir. Böylece ziyaretçiler müzedeki arşiv ve objeler dışında, bu kültürel miras alanlarının bağlamlarında hem korunmasına hem de canlandırılmasına işlevsel olarak katılmaktadırlar. Ziyaretçilerin aktif roller aldığı bu iki müze, kültürel miras alanlarının yaşatılarak aktarılmasına düzenlenen etkinliklerle de katkı sağlamaktadır. Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü Derneği de müzelerin çalışmalarına ve etkinliklerine akademik destek vermektedir.

Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi İnternet Sayfası Adresi: http://turk_halkbilimi.gazi.edu.tr/