Sürdürülebilirlik

Derneğimiz, SOKÜM Sözleşmesi’nde tanımlanan somut olmayan kültürel miras kavramını çalışma alanı olarak benimsemiş ve gereklerini yapmayı kendine misyon edinerek, somut ve somut olmayan kültürün araştırılması, derlenmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçlamıştır. Sürdürülebilir kalkınma kavramı yaşanabilir bir dünya için insanlığa en yüksek faydası olanı keşfetmeyi, uygulamaya koymayı ve bunun sürekliliğinin sağlanmasını garanti altına almayı içermektedir. SOKÜM Sözleşmesi’nin kültürü kuşaktan kuşağa aktarabilen ve geçmişte kalan değil, yaşayan ve sürekliliği olan bir miras olarak değerlendirmesi sürdürülebilirlik ve SOKÜM ilişkisi üzerine yeniden düşünmeyi gerektirmektedir. Derneğimizin hedefi, sürdürülebilir kalkınmanın sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarını bütünsel bir yaklaşımla değerlendirmektir. Zira, SOKÜM’ün yalnızca ekonomik boyuta katkıları ön plana çıkarılır ve sosyal ve çevresel bağlam göz ardı edilirse mirasın erozyona uğraması kaçınılmaz olacaktır. Kültürel mirası korumaktan çok onu yok olma sürecine sokabilecek bu tür tek boyutlu yaklaşımlardan kaçınılması önem taşımaktadır.