Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu

Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin destek ve işbirliği ile 6-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) alanında farkındalığı arttırmak ve bu konuyla akademik ve uygulama anlamında ilgilenenlerin eğitimi amacıyla “Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu” düzenlenmiştir. Organizasyonda; koruma, kuşaktan kuşağa aktarım, eğitim, katılım, sürdürülebilir kalkınma, etik kodlar, medya, görsel kültür, müzecilik, dijital kültür ile somut olmayan kültürel miras arasındaki ilişkiler tartışılmıştır. 

Doktora sonrası araştırmacılar, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra sanat tarihi uzmanları, Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe öğretmenleri, müze yetkilileri, folklor araştırmacıları ve yerel yönetim temsilcilerinin katıldığı Kış Okulu'na Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Prof. Dr. Metin Ekici, Prof. Dr. M. Muhtar Kutlu, Prof. Dr. Nebi Özdemir, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel ve Dr. Selcan Gürçayır Teke kolaylaştırıcı olarak katkı sağlamıştır. Katılımcılar ve kolaylaştırıcıların yanı sıraSakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç katkı ve katılımlarıyla Kış Okulu'na destek vermişlerdir. Kış Okulu sonunda 30 katılımcı sertifika almaya hak kazanmış ve sertifika töreniyle okul sona ermiştir.