Masallarla Yaratıcı Drama Atölyeleri

11 Mart 2017/19 Mart 2017 tarihlerinde Afşin Mostafa Pur tarafından verilen "Masallarla Yaratıcı Drama Atölyesi" eğitim çalışması kapsamında katılımcılar, öğrendikleri drama tekniklerini Saim Sakaoğlu 'nun "Gümüşhane ve Bayburt Masalları" adlı eserinde yer alan "Ayağına Diken Batan Serçe" masalı ve Boratav'ın "Zaman Zaman İçinde" adlı eserinde yer alan "Fesliğenci Kızı" masalı üzerinde uyguladılar. Her katılımcının drama teknikleri ile harmanladığı masalı tek tek anlattığı eğitimde, etkili ve akılda kalıcı masal anlatımında mimik ve seslerin önemi üzerine de alıştırmalar yapılmıştır.